Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wydawnictwo EUROPA mają szczególną przyjemność zaprosić wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej.

Do wygrania cenne nagrody! 20 nowoczesnych czytników książek oraz 200 sztuk pamięci USB (pendrive)wszystkie urządzenia będą wyposażone w komplet 20 publikacji edukacyjnych Wydawnictwa EUROPA.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Podstawę teoretyczną konkursu stanowi publikacja „Ilustrowana encyklopedia. EKOLOGIA”, która została przesłana w formie tradycyjnej do każdej szkolnej biblioteki w szkołach gimnazjalnych.

Publikację można również pobrać w formie elektronicznej (poniżej) lub jako aplikację na telefony komórkowe z systemem Android (pobranie z Android Market).

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 15 lutego 2012  (decyduje data stempla pocztowego)

WAŻNE INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Konkurs przeprowadzić można w dowolnym momencie – istotne jest, by prace trafiły do Wydawnictwa EUROPA do 15 lutego 2012.

Wszystkie prace będzie sprawdzała Komisja Konkursowa, natomiast jeżeli chcą Państwo wcześniej przekazać uczniom wyniki, można prace sprawdzić na miejscu.

 

FORMULARZE KONKURSOWE

Aby pobrać dowolny dokument konkursowy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę dokumentu, a następnie użyć polecenia [Zapisz element docelowy jako...].
Klikając nazwę dokumentu lewym przyciskiem myszy, plik otworzy się online.

Test wiedzy ekologicznej

Karta odpowiedzi

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej

 

PUBLIKACJA

Aby pobrać publikację „Ilustrowana encyklopedia. EKOLOGIA”, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy tytuł lub okładkę publikacji, a następnie użyć polecenia [Zapisz element docelowy jako...].
Klikając okładkę lewym przyciskiem myszy, plik otworzy się online.

Ilustrowana encyklopedia. EKOLOGIA